ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ειδική κρυσταλλοθεραπεία

 

Οι ειδικοί κρύσταλλοι έχουν την ιδιότητα να συγκεντρώνουν και να εκπέμπουν συχνότητες με αναπλαστικές και αναλγητικές ιδιότητες. Αυτό έχει αποτέλεσμα ισχυρή θεραπεία εστιασμένων πόνων.

 

                                        «Η δύναμη της φύσης στην θεραπεία»