Συμβουλευτική ψυχολογικών θεμάτων

Συμβουλευτική ψυχολογικών θεμάτων

 

 

Εναλλακτική και άμεση διαχείριση ψυχολογικών θεμάτων.

 

Η συμβουλευτική έχει ως στόχο ψυχική υγεία και την προώθηση της αυτογνωσίας του ανθρώπου. Μέσα από αυτή το άτομο αποκτά δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, βοηθιέται να αναπτύξει και να γνωρίσει τις εσωτερικές του δυνατότητες στο μέγιστο βαθμό. Η συμβουλευτική βοηθά το άτομο να βρει τον δρόμο προς την αυτονομία και την ανεξαρτησία.

Απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προβλήματα τους, με σκοπό την ανακούφιση και την εύρεση πιθανών τρόπων αντιμετώπισης στις δυσκολίες τους, μέσα σε ένα κλίμα επαγγελματισμού και κατανόησης.