ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • 351

Ειδική κρυσταλλοθεραπεία

 

Οι ειδικοί κρύσταλλοι έχουν την ιδιότητα να συγκεντρώνουν και να εκπέμπουν συχνότητες με αναπλαστικές και αναλγητικές ιδιότητες. Αυτό έχει αποτέλεσμα ισχυρή θεραπεία εστιασμένων πόνων.

 

                                        «Η δύναμη της φύσης στην θεραπεία»